• Pirksim biļeti uz Titāniku?

  Latvijas valsts ir padarījusi atteikšanos no lata, eiro valūtas ieviešanu un pievienošanos eirozonai par savu oficiālo politiku. Turklāt, neraugoties uz to, ka eirozonas krīze pastiprinās, Latvijas valsts plāno ieviest eiro jau 2014. gada 1. janvārī. Lai Latvijā ieviestu eiro, nepieciešams grozīt 115 likumus un aptuveni 800 dažādus citus normatīvos aktus. Pievienošanās pasākumu izmaksas sniedzas daudzos desmitos miljonos latu. Latvijas sabiedrības…

 • Eiropietim jābūt svarīgākam par eiro

  Eiro krīze riskē kļūt daudz ļaunāka, ja virziens netiks mainīts ļoti drīz. Drastiski labklājības un valsts izdevumu samazinājumi gandrīz katrā eirozonas un ES dalībvalstī kopā ar augstiem kredītu procentiem vājākajām eirozonas ekonomikām, neradīs izaugsmi un lielāku nodarbinātību. Tieši pretēji, tas ir ceļš uz vēl dziļāku krīzi, kas rada ekonomikas sabrukuma riskus daudzās eirozonas valstīs. Tas rada arī daudzu cilvēku personisko…

 • Pārāk atšķirīgas ekonomikas vienā maisā

  Zaudējumi no eiro valūtas ieviešanas Latvijā ir daudz lielāki. Valstis ar ļoti atšķirīgām ekonomikām ir iespiestas kopējā sistēmā ar vienu, Eiropas Centrālās Bankas vienotajai valūtai oficiāli noteiktu procentu likmi. Atšķirību rezultātā dažas valstis zaudē konkurētspēju. Otra problēma ir faktā, ka starp eirozonas nācijām nepastāv reāla solidaritāte un šādu solidaritāti nav iespējams izveidot, uzspiežot to no augšas. Tā jāveido, sadarbojoties tautām…

 • Eiro nav orientēts uz labklājības vairošanu

  Viena no tādām ļoti nopietnām pamatproblēmām ir tas, ka eiro nav orientēts uz darba vietu un pilsoņu labklājības nodrošināšanu. Eiro ir tikai elitārs ES projekts, kura vienīgais oficiālais ekonomiskais uzdevums ir cenu stabilitātes nodrošināšana. Pat Amerikas Savienoto Valstu FRS nav tik šauri uzdevumi, jo tai jānodrošina arī nodarbinātība un izaugsme.

 • Pieaugošā nabadzība

  Ir vēl viena problēma, kas saistīta ar eiro krīzi. Pieaugošā nabadzība var novest pie neiecietības starp eiropiešiem. Vācieši sāk ienīst grieķus un grieķi vāciešus. Izplatās nepatiesi stereotipi, ka vieni eiropieši ir čakli un citi ir slinki. Tas grauj labas attiecības starp tautām. Tam klāt nāk naidīgas attieksmes riski, ar ko var saskarties viesstrādnieki no citām ES dalībvalstīm un citiem kontinentiem.…

 • Atkal solījumi – vēsture atkārtojas?

  Eiro simbola € pamatā ir simboliska saikne – grieķu alfabēta burts epsilons. Eiropropagandas apgalvojums, ka divas eiro simbolu šķērsojošās paralēlās līnijas apzīmē stabilitāti, jau izskatās kā anekdote. Jāatzīmē, ka eirooptimistu aģitācijas un eiropropagandas metodes pirms 2003. gada referenduma par dalību ES un tagad, kad notiek aģitācija par iestāšanos eirozonā, ir pārsteidzoši līdzīgas. Zināmā mērā pārsteidzoši tas ir tāpēc, ka 2003.…

 • Latvija aizņemsies miljonus, lai uzdāvinātu Grieķijai

  Vēl viens arguments, kas liek nopietni izvērtēt eiro ieviešanas lietderīgumu, ir tas, ka līdz ar pāreju uz vienoto valūtu Latvijai būs jāuzņemas arī milzīgas jaunas finansiālās saistības. Pievienošanās eirozonai no vienas puses nozīmēs lielāku drošību un ērtības ārzemju investoriem, no otras puses tie būs arī nozīmīgi, miljardos latu skaitāmi tēriņi. Å obrīd tiek runāts par aptuveni 8,7 miljoniem latu, lai sagatavotu…